Predictie

Een paar jaar geleden maakten we met geïnteresseerden een studiereis naar San Francisco en omgeving. In Silicon Valley bezochten we 23andMe, een bedrijf dat op basis van je DNA iets over je stamboom kan zeggen, de gevoeligheid voor medicijnen inschaalt en de kans op bepaalde ziekten in kaart brengt. Als dank voor ons bezoek kreeg iedereen een gratis testkit. Tot mijn verbazing nam niet iedereen die in ontvangst. De reden: angst voor de toekomst.

Predictie in de gezondheidszorg wordt zowel verheerlijkt als verafschuwd. Verheerlijkt door waarzeggers van duister allooi en verafschuwd door zwartkijkers die niet in vooruitgang geloven. Daartussen zitten mensen die niet alles over zichzelf gekwantificeerd willen zien, mensen die niet weten hoe ze met die informatie kunnen omgaan, en zorgverleners die met 100% zekerheid kunnen voorspellen dat hun spreekuur overbevolkt raakt met onnodig bang gemaakte mensen als predictie een normaal deel van de gezondheidsinformatie wordt.

In mijn App van 23andMe zie ik mijn kans op Diabetes, Parkinson en Alzheimer. Wordt ik met deze bovengemiddelde percentages depressief? In het geheel niet. In mijn gezondheid zitten vier chauffeurs aan het stuur. Ze hebben echter niet allemaal evenveel invloed op de koers van mijn gezondheid: zo wordt de invloed van mijn (1) DNA ingeschat op 20% (sommigen spreken over 20%-30%). Dat DNA kies je niet zelf uit, maar op de andere 80% heb je juist wel invloed. Dan hebben we het over (2) levensstijl, (3) omgevingsfactoren en de keren dat ik in contact kom met de (4) reguliere gezondheidszorg.

Ik zie voor mij een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) waarin ik zicht heb op alle vier chauffeurs, in combinatie met de nieuwste wetenschappelijke inzichten die mij helpen navigeren in mijn leven zodat ik op tijd de juiste beslissingen kan nemen die van invloed zijn op mijn gezondheid. Helpt veel bewegen bij het voorkomen of uitstellen van de symptomen van Alzheimer? Dan hoor ik dat graag, want daar heb ik wél invloed op. Kan bepaalde voeding de kans op diabetes (DM2) voorkomen? Dan wil ik dat weten, zodat ik mijn boodschappen daarop kan aanpassen.

Dat sluit naadloos aan op onderzoek van het NIVEL dat laat zien dat huisartsen vinden dat zo’n 60% van de mensen die op hun spreekuur met onnodige zorgvragen komen. Ook past het helemaal in de trend van ‘Doe Het Zelf’ waarin reisbureaus, banken en boekenwinkels de gezondheidszorg al jaren zijn voorgegaan.

Aan de eerder genoemde 100% voorspellers heb ik dan ook maar één boodschap: de kans dat uw spreekuur overbevolkt raakt, neemt af in de mate dat PGO’s dát gaan doen wat u zou moeten doen: open staan voor de veranderingen die komen. Die predictie durf ik u te geven.

Dit bericht is geschreven door Jeroen Cornelissen en verscheen op 17 november 2017 als column op de website van ZorgenZ